A Pannon Egyetem 1,2 milliárd forintot költhet az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítására.

A projekt megvalósításával a Pannon Egyetem célja, hogy a források hatékony felhasználásával és minőségi hasznosulásával hozzájáruljon a felsőoktatási részvétel (kiemelten a bennmaradás) javításához, saját képzési portfóliójához illeszkedően elérje a képzési szerkezet, az alkalmazott módszerek és a tartalom modernizálását, a munkaerő-piaci relevancia fokozását. A projekt deklarált célkitűzése továbbá a Pannon Egyetem külföldi hálózatosodási potenciáljának kiterjesztése, a hallgatók és oktatók digitális kompetenciájának fejlesztése, illetve – megfelelő partneri kapcsolatai révén – telephelyein a felsőoktatási sporttevékenység további színesítése, a hallgatói részvétel növelése.

A projektben elsődlegesen a jelenlegi és a jövőbeni hallgatók érintettek, akik számára tájékoztatókat, felkészítő és felzárkóztató kurzusokat szerveznek. Kiemelten fókuszálnak a hátrányos helyzetűekre. Az oktatók és egyetemi munkatársak mellett a célok megvalósításába bevonják a gyakorlati szakembereket, ezáltal erősítve a gazdasági igények becsatornázását a Pannon Egyetem képzési tevékenységébe, szolgáltatási portfóliójába. A nemzetköziesítés keretében a jó gyakorlatok megismerésével hozzájárulnak a Kárpát-medencei tér fejlesztéséhez.

A pályázat során létrejövő minőségi fejlődésnek köszönhetően vonzáskörzetében az egyetem jelentős mértékben hozzájárul a szellemi potenciál erősödéséhez, munkaerő-vonzó és -megtartási képességének növekedéséhez.

Hozzászólások

hozzászólás