Szégyenkezni persze nem nekünk, veszprémi lakosoknak kellene, de a városát igazán szerető ember ezt nem tudja megállni pironkodás nélkül” – írta egy olvasónk nemrég azon morgolódva, hogy a Szerelem-szigethez közeli parkoló mellett évek óta áll félbehagyva egy építkezés. Különösen zavarta, hogy a VeszprémFest idejére fekete lepellel próbálták eltakarni a látványt, ami ettől még ijesztőbb lett.

Cikkünkre hivatkozva Katanics Sándor önkormányzati képviselő dr. Mohos Gábortól, a város jegyzőjétől írásban kért tájékoztatást arról, hogy: „Ki a kivitelező, mikor kezdődött el a beruházás, miért áll az építkezés már huzamosabb ideje, mikorra várható a befejezése, van-e bármiféle helyi hatósági eljárás folyamatban az építkezéssel kapcsolatosan, a településképi előírásnak megfelelően készül-e a társasház?”

A kérdésre dr. Fejes István aljegyző válaszolt, levelét a képviselő bocsátotta rendelkezésünkre. Kiderül belőle, hogy a félbehagyott építkezést illetően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya rendelkezik engedélyezési hatáskörrel, ezért arról a városnak nincs információja. Viszont egy kormányrendelet szerint „…az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni az építtető nevét, megnevezését, az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, a tervező nevét, megnevezését, építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét, az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

Megnéztük, nincs feltüntetve. Jól látható helyen semmi, az egyik félreeső kerítésszakaszon is mindössze egy cégtáblaszerűség, mint valami rosszul elhelyezett reklámfelirat. Kérdésünk: ellenőrzi-e valaki, hogy az előírásnak megfelelő információkat feltünteti-e az építtető, ha nem, miért nem, ha igen, milyen szankciókkal jár a mulasztás? És végül: mi lesz a sorsa ennek az ormótlan betonszarkofágnak?

Hozzászólások

hozzászólás