Veszprémben 4500 tonna éves kapacitású hulladékfeldolgozó technológiát telepít a Mészáros és Mészáros Kft., amelyhez kiépítik a szükséges közműveket, valamint elvégzik a teljes irányítási rendszer telepítését és beüzemelését – adta hírül nemrég az országos média.

Mészáros Lőrinc tőzsdei érdekeltsége, az Opus Global közleménye szerint hat észak-balatoni település – Zalahaláp, Balatonfüred, Pápa, Veszprém, Ajka és Zirc – hulladékgazdálkodási infrastruktúráját, illetve technológiáját korszerűsíti a cég. A 2,8 milliárd forintos megbízást nyílt közbeszerzési eljáráson nyerték el. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tendere alapján a szerződést várhatóan 2020 januárjában írják alá a felek.

A veszprémi hulladékfeldolgozó mellett Veszprémben, Zircen és Ajkán négy betonozott hulladékudvar kialakítását, Zalahalápon a lomtalanításból származó hulladékok –, míg Balatonfüreden a komposztálásra beérkezett anyagok manipulációs és tároló tereinek bővítését, Pápán pedig a szelektív hulladékok tárolására alkalmas csarnok felépítését tartalmazza a projekt – olvashattuk a hírekben.

Porga Gyula polgármestert írásban kértük, hogy válaszoljon a veszprémi beruházással kapcsolatos kérdéseinkre. Elsőként a projekt hátterét világította meg. A válaszadásban Farkas László, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás projektvezetője működött közre.

A beruházás a Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű (KEHOP–3.2.1–15–2017–00014) azonosítószámú projekt keretében valósul meg. Erre a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető és a projekt végső kedvezményezettje, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

Hol lesz a hulladékfeldolgozó és az új hulladékudvar?

A veszprémi szelektív hulladékválogató technológia korszerűsítése a Kistó utcában, a kézi válogatás mellett gépesített rendszerre történő fejlesztéssel fog megtörténni. Ezzel a hulladékválogató hatékonysága növekedni fog, kapacitása a jelenlegi 2500–3500 tonnáról évi 4500 tonnára növekszik. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével megnövekedett jelenlegi hulladékmennyiség, továbbá a jövőben kalkulált növekmény feldolgozása csak gépesített rendszerre történő fejlesztéssel biztosítható. A tervezett hulladékudvar a Haszkovó úti garázstelep mellett lesz kialakítva a Veszprém 3044 hrsz. alatti ingatlanon.

A leendő létesítmények területe önkormányzati vagy állami tulajdonú? Megtörtént-e már a területkijelölés és az önkormányzat eladja, bérbe adja vagy használatba adja az ingatlanokat? Mikor születik erről közgyűlési döntés?

A válogatócsarnok a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kistó utcai telepén található, a társulás tulajdonát képezi. A tervezett hulladékudvar önkormányzati területen van, kialakításához Veszprém önkormányzata közgyűlési határozattal, haszonkölcsön szerződés keretében, térítésmentesen, határozatlan időre adja át a társulás részére a hulladékudvarhoz szükséges ingatlanrészt.

Kiket érthetünk a „szerződést januárban aláíró feleken”?

A vállalkozási szerződést az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, mint végső kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda által lefolytatott közbeszerzésen kihirdetett nyertes ajánlattevő írja alá.

Van-e az önkormányzatnak tudomása arról, hogy milyen típusú hulladékok milyen technológiájú kezelése fog történni a feldolgozóban? Van-e beleszólási joga a közgyűlésnek a tervezés során?

A válogatócsarnokban továbbra is a továbbfejlesztett technológiával a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, felhasználásra előkészítése zajlik, ebben nincs változás, csak a hatékonyság fog növekedni. A tervezett hulladékudvarban a lakosság számára válik magasabb szakmai színvonalon elérhetővé a szolgáltatás, mivel a Kistó utcában működő hulladékudvar terhelése megoszlik.

Mikor kezdődhetnek el a beruházások, és mikortól fognak működni a létesítmények?

A szerződéskötést követően, a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet meg a kivitelezés. A szerződés szerinti teljesítési határidő 24 hónap.

Portálunkon 2018 februárjában jelent meg tudósítás arról a sajtótájékoztatóról, amelyen beharangozták a hulladékudvar bővítését és egy új hulladékudvar kialakítását. Az ott elhangzottak szerint a projektet tavaly év végére be kellett volna fejezni.

 

Hozzászólások

hozzászólás