A tanítási év végéhez közeledve intézkedések szükségesek a tanítás lezárásáról, a tanulók nyári szünet alatti felügyeletéről, foglalkoztatásáról – írja állásfoglalásában a Civil Közoktatási Platform.

A CKP állásfoglalása:

Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja során valószínűtlennek tartotta a személyes jelenlétet megkövetelő oktatás újraindítását. Reméljük, hogy a hivatalos kormánydöntés is ennek megfelelő lesz!

Véleményünk szerint a tantermi oktatást két hétre újraindítani járványügyi szempontból kockázatos, szervezésileg megvalósíthatatlan. Gazdasági szempontból nem jelent megoldást, oktatási haszna pedig kétséges. A digitális munkarend alatt az értékelés folyamatos volt, az egyéni lemaradások pótlására ez a rövid idő a többiek tanítása mellett nem ad lehetőséget. A szülők munkába állásához pedig nemcsak erről a két hétről, hanem az egész nyárról kell gondolkodni.

A szülők, a tanulók és a pedagógusok érdekében haladéktalanul szükséges a tanév végéig tartó munkarend hivatalos bejelentése.

A tanévzárásról gondolkodva nem feledkezhetünk meg azokról, akik a digitális oktatásban nem vagy nem kellő mértékben tudtak részt venni. Számukra lehetőséget kell adni egyéni vagy kiscsoportos foglalkozással az elmaradások pótlására, a bukás elkerülésére, a jegyek kijavítására. A foglalkozások módjának és időpontjának meghatározására jogosultságot kell adni az igazgatóknak, intézményvezetőknek, fenntartóknak, a járványügyi biztonság követelményeinek központi előírása mellett. Erre akár a tanév lezárása előtt is sor kerülhet, ha a többi tanuló számára hamarabb befejeződhet az ismeretátadás.

Sürgősen meg kell határozni a nyári gyermekfelügyelettel kapcsolatos lehetőségeket és kötelezettségeket. A szabályozásnak és a feltételeknek garantálnia kell a gyermekek és a közreműködők védelmét, valamint kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a helyi sajátosságokhoz és a járványügyi helyzethez igazolni tudjon. A szakszervezetekkel egyeztetve meg kell határozni a tanárokra, egyéb közreműködőkre vonatkozó szabályokat, díjazást, figyelembe véve a digitális munkarend során őket ért terhelést.

A nyári felügyeletet igénybe vevő gyerekek benntartózkodását nem szabad puszta gyerekmegőrzéssé silányítani. Olyan szakszerű, sokoldalú kompetenciafejlesztő programokat kell nyújtani számukra, melyek egyfelől segítik a karantén idején elszenvedett deficit feldolgozását, másfelől kreativitást, érdeklődést, gondolkodást, állóképességet fejlesztenek. Ehhez számos fejlesztés rendelkezésre áll (pl. egész napos nevelés OFI-s program-tantervei, társasjátékkártyák stb.).

A veszélyhelyzet idején bármiféle személyes jelenléttel járó lehetőség és kötelezettség csak akkor elfogadható, ha nyitva áll a lehetőség a veszélyeztetettek távolmaradására, illetve ha a kormányzat és a fenntartók garantálják a kockázat elkerüléséhez szükséges feltételeket, eszközöket, finanszírozást.

Hozzászólások

hozzászólás